Ik werk uitsluitend op afspraak. Afspraken kunnen gemaakt worden binnen onderstaande openingstijden. Mocht het niet uit komen binnen onderstaande tijden, app of bel dan gerust om te kijken of we samen tot een tijd kunnen komen. 

Maandag: 09.00 - 14.00
Dinsdag: 13.30 - 22.00
Woensdag: 9.00 - 12.00 & 19.30 - 22.00
Donderdag: 19.30 - 22.00
Vrijdag: 09.00 - 12.00 & 19.30 - 22.00
Zaterdag: 10.00 - 17.00
Zondag gesloten

Kom bij voorkeur alleen naar je afspraak. Mocht dit niet lukken, laat het even van te voren weten.

Boek online

 

  • Kom niet naar je afspraak bij (lichte) klachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38° C), koorts (vanaf 38° C) en/of benauwdheidsklachten) en bel of app voor een nieuwe afspraak .
  • Kom op tijd, niet te vroeg en niet te laat. Ik heb helaas geen wachtruimte. Mocht je te vroeg komen en ik ben nog niet klaar voor de afspraak i.v.m. opruimen en schoonmaken na de vorige klant, wacht dan buiten.
  • Graag de handen desinfecteren voordat je de salon betreed (boven). Desinfectiegel staat klaar voor de deur van de salon.
  • Graag zelf de jas ophangen aan de kapstok voor de ingang van de salon (boven)
  • Graag contactloos betalen. Pin is aanwezig in mijn salon.
  • Ik behandel zoals gebruikelijk met handschoenen en mondkapje.

FAQ -Veelgestelde vragen

 Is bleken bij Glow stralend witte tanden veilig?
Ja, bleken met peroxidevrije bleekgel bij Glow stralend witte tanden is veilig. Het tast het glazuur en tandvlees niet aan en is geheel pijnloos.

Zijn er contra indicaties?
In principe kan iedereen met een gezond gebit veilig zijn of haar tanden laten bleken met de peroxidevrije gel. Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven wordt afgeraden hun tanden te bleken. Dit komt met name omdat er geen onderzoek naar is gedaan. Bleken bij zwangerschap of borstvoeding is een keus van het individu. Het is niet bewezen of het slecht of goed is. De vraag die iedereen voor zich moet maken is of een cosmetische, niet noodzakelijke behandeling niet gewoon voor de gemoedsrust beter uitgesteld kan worden tot na de zwangerschap en eventueel zelfs tot na de borstvoedingsperiode. Ik behandel uitsluitend mensen van 18 jaar of ouder. Het gebit van een 18 jarige heeft over het algemeen ook nog niet zoveel aanslag.

 Is de led lamp veilig?
Ja, de blauwe ledlamp is 100% veilig. Tijdens de behandeling krijg je een beschermende bril op. Deze bril beschermt tegen het felle licht omdat dit gewoonweg niet prettig is om in te kijken. De lamp bereikt een temperatuur van maximaal 39 graden.

Wat zijn de ingrediënten van de peroxidevrije bleekgel?
Glycerin, Propylene Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethanolamine, Sodium Saccharin, Mica, Mentha Piperita (pepermunt) Oil, Sodium, Carbonate Peroxide (Sodium Percarbonate), CI77891

Hoe lang blijven mijn tanden wit?
Dit is geheel afhankelijk van je leefstijl. Het effect houdt zo'n twee tot vier maanden aan. Koffie/thee/rode wijn drinken, roken en het nuttigen van kleurstofrijk voedsel zorgt er voor dat de verkleuring sneller terug is. Whitening tandpasta's zoals Pearl White zorgen ervoor dat het effect zo lang mogelijk behouden blijft. Om de kleur te behouden raad ik je aan om na drie maanden een touch-up te doen van 2x20 minuten of na zes maanden een complete behandeling van minimaal 3x20 minuten.

Moet ik ergens rekening mee houden voor en/of na de behandeling?
Het is prettig om voor de behandeling genoeg gegeten te hebben en fris gepoetst te komen. Het poetsen vooraf zorgt voor een goed resultaat. Eventueel kan ik voorafgaand aan de behandeling nog even je tanden polijsten. Ook dit komt ten goede aan de behandeling. Na de behandeling kun je beter een paar uur niet eten of koffie/thee/rode wijn drinken, daarom is het raadzaam om vooraf nog even wat gegeten te hebben. Water en lichte producten zoals yoghurt of banaan zijn geen probleem. Roken kan er ook voor zorgen dat de aanslag snel terug komt. Probeer dit het liefst na de behandeling nog even uit te stellen.

Is de salon rolstoeltoegankelijk?
De salon is helaas niet te betreden met een rolstoel. De salon bevind zich op de eerste verdieping en er is geen lift aanwezig.

Kan ik pinnen of met creditcard betalen?
Ja. Contactloos betalen heeft de voorkeur. Ook Apple pay, Android pay en Samsung pay zijn geen probleem. Indien toch contant dan graag gepast.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden
Artikel 1- Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Glow stralend witte tanden en/of Glow Lashes & Brows en een cliënt waarop Glow stralend witte tanden en/of Glow Lashes & Brows deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Handelend onder de naam: Glow stralend witte tanden
Vestigingsadres: Beltmolen 27, 2211 ST Noordwijkerhout
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag van 09:30 tot 18:00
E-mailadres: info@glowstralendwittetanden.nl
Kvk-nummer: 72668606
Btw-identificatienummer: NL003060619B77
Artikel 3- Inspanningen salon
De eigenaar van Glow stralend witte tanden en Glow Lashes & Brows zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de eigenaar worden verteld.
De eigenaar van Glow stralend witte tanden en Glow Lashes & Brows is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
De eigenaar van Glow stralend witte tanden en Glow Lashes & Brows zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.
Artikel 4- Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch of per e-mail aan Glow stralend witte tanden of Glow Lashes & Brows melden.
Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de eigenaar van Glow stralend witte tanden en Glow Lashes & Brows €15,- aan annleringskosten voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de eigenaar de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de eigenaar de gehele afspraak annuleren en toch 50 procent van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
Glow stralend witte tanden en Glow Lashes & Brows moeten verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 4.1 tot en met 4.5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
Artikel 5 – Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet de eigenaar vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de eigenaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
De eigenaar neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
De salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
De salon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
De salon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de eigenaar verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
Artikel 6- Betaling
Glow stralend witte tanden en Glow Lashes & Brows vermelden alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon en website.
Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten direct te voldoen.
Artikel 7 – Levering en uitvoering
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 8- Aansprakelijkheid
Glow stralend witte tanden en Glow Lashes & Brows zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de eigenaar van Glow stralend witte tanden en Glow Lashes & Brows is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
Glow stralend witte tanden en Glow Lashes & Brows zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.
Artikel 9 – Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Artikel 10 – Kosten in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Deze garantie vervalt indien, indien:
– De cliënt op de hoogte is gebracht door de eigenaar over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
– De cliënt andere producten dan door de eigenaar geadviseerde producten heeft gebruikt;
– De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
– De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
– De cliënt de producten niet volgens het advies van de eigenaar heeft gebruikt;
– De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
Artikel 11 – Klachtenregeling
De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Artikel 12- Beschadiging en/of diefstal
De eigenaar van Glow stralend witte tanden en Glow Lashes & Brows heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
De eigenaar van Glow stralend witte tanden en Glow Lashes & Brows meldt diefstal altijd bij de politie.
Artikel 13- Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de eigenaar van Glow stralend witte tanden en Glow Lashes & Brows het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
Bij Glow stralend witte tanden en Glow Lashes & Brows wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.
Artikel 14- Recht
Op elke overeenkomst tussen Glow stralend witte tanden en Glow Lashes & Brows en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van De eigenaar van Glow stralend witte tanden en Glow Lashes & Brows. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.